Novosti

Novosti

Javna nabavka JN 3/2020- Nabavka odela za ski školu

Preuzmite odluku o sprovodjenju postupka Preuzmite obrazac strukture ponudjene cene Preuzmite model ugovora Preuzmite tehničku specifikaciku Preuzmite opšte podatke o predmetu nabavke Prezmite javni poziv Preuzmite kriterijume za dodelu ugovora

opširnije