Novosti

Javna nabavka male vrednosti Nabavka električne energije JN br. 03/2019

Javna ustanova “ Sportski centar “ Raška je objavilo poziv i konkursnu dokumentaciju na Portalu uprave za javne nabake podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge električne energije, broj JN-03/2019. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke.

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju

Preuzmite Poziv za podnošenje ponude