Javna nabavka 2/2020-Nabavka elektricne energije

Preuzmite javni poziv Preuzmite opis i specifikaciju predmeta, uslove isporuke ili izvršenja Preuzmite vrstu, tehničke karakteristike, kvalitet, količinu, opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja i mesto izvršenja...